Članarina in verifikacija

Člane JK Živaana prosim, da poravnajo članarino in verifikacijo za 2016
(25.- 10.-)