Izkaznice JZS

Obvestilo vsem verificiranim tekmovalcem:
Izkaznice JZS so za vse, ki so za leto 2016 verificirani na voljo pri meni.
Janez